Překlady:Italy icon

 • z italštiny do češtiny:
  • obyčejné - od 300,-
  • právnické - od 400,-
  • soudní - od 450,-
 • z češtiny do italštiny:
  • obyčejné - od 380,-
  • právnické - od 490,-
  • soudní - od 520,-
 • technický list vozidla do češtiny - 670,-
 • technické listy vozidla do italštiny (velký + malý) - 810,-

Revize:

 • úplná - 50 % ceny překladu
 • částečná - 30 % ceny překladu

Ceny jsou uvedeny za normostranu (NS - 1800 úhozů včetně mezer), počítám každou započatou 1/2 stranu. K cenám je třeba připočítat DPH 21%.

Technické listy vozidel překládám do 24 hod (max 3).

Úplná revize - porovnání originálního textu s překladem. Provádí se úpravy gramatiky, obsahu a stylu

Částečná revize - porovnání originálního textu s překladem na základě gramatických, obsahových a stylistických kritérií, náhodné porovnání originálního textu s překladem

Tlumočení:

 • 1 - 2 hodiny (i on-line) - od 780,-/hod.
 • soudní - od 900,-/hod.
 • 1/2 dne (max 4 hodiny včetně cesty) - od 3.900,-
 • 1 den - od 6.500,-
 • doprovodné - od 2.000,-/ 1/2 dne, 3.400,-/den
 • po telefonu - 500,-/případ
 • film - od 3.900,-

Doporučuji zarezervovat si tlumočení alespoň 10 dní předem.

U tlumočení po telefonu se jedná o vyřízený požadavek klienta - obvykle se jedná o 1 - 4 telefonáty, klient navíc platí i hovorné. V případě většího problému a vyššího počtu telefonátů počítám jako tlumočení časové (cena za hodinu) - vždy na to klienta v průběhu vyřizování věci upozorním.

Podmínky:

Při tlumočení mimo sídlo tlumočnice hradí zadavatel též dopravu a stravu a v případě tlumočení trvajícího více než 1 den ve vzdálenosti více než 80 km od sídla tlumočnice i ubytování. Do doby tlumočení se započítává i doba trvání cesty na místo a zpět.

Pokud klient odstoupí od objednávky překladu, je povinen uhradit prokazatelně vzniklé náklady na již zhotovenou část překladu, případně i celý překlad, pokud je již proveden.

Pokud klient odstoupí od objednávky tlumočení, činí storno poplatek:
3 - 2 dny před dnem tlumočení                           50 % z dohodnuté ceny
den před tlumočením či v den tlumočení          100 %  z dohodnuté ceny