Při konsekutivním tlumočení se tlumočník a přednášející střídají. Tlumočník poslouchá projev a poté jej přeloží. Je nutné se s přednášejícím domluvit na délce projevu, po které bude tlumočník překládat.

Při konsekutivním tlumočení je třeba počítat s tím, že přetlumočení projevu trvá časově stejně, jako projev samý.