Pro vás nebo vaši firmu mohu přeložit například smlouvy, plné moci, stanovy společnosti, předžalobní upomínky, osvědčení, prohlášení, výpisy z obchodního rejstříku, trestní oznámení, ale také třeba e-mailovou komunikaci s advokáty či notáři. V případě potřeby je možné tyto překlady vyhotovit jako soudní.