Při simultánním tlumočení dochází k tlumočení v reálném čase, tlumočník mluví zároveň s přednášejícím.

Může se jednat o konferenční tlumočení, kdy je tlumočník v kabince a posluchač slyší jeho překlad ve sluchátkách. V kabince se obvykle střídají dva tlumočníci v kratších intervalech, neboť při tomto tlumočení nedochází k žádné interakci s přednášejícím a je proto velice náročné.

Nekonferenční simultánní tlumočení je náročné jak pro tlumočníka, tak pro přednášejícího i pro posluchače. Tlumočník totiž mluví zároveň s přednášejícím. Může přitom využívat i mikrofon a sluchátka pro posluchače, což se podobá tlumočení v kabince, ale dochází k interakci mezi tlumočníkem a přednášejícím.

Alternativou je pak tzv. chuccotage, tedy tlumočení „do ucha“. Využívá se v případě malého počtu účastníků, kdy tlumočník tišším hlasem tlumočí u něho sedícím nebo stojícím posluchačům (1-2) zároveň s přednášejícím.