Jedná se o moderní způsob tlumočení, který šetří čas i peníze.

Prvním způsobem je vyřizování záležitostí samostatnými telefonáty. Hodí se především v případě delší spolupráce, kdy se strany již vzájemně znají a prakticky jde jen o dolaďování detailů nebo rychlé řešení obchodních záležitostí. Nebo pro řešení jednoduchých věcí, u kterých se neočekává nutnost reakce (např. dotaz na volnou kapacitu hotelu).  Výhodou je, že není nutná časová součinnost české a italské strany. Nevýhodou je nemožnost okamžitě reagovat.

Druhým způsobem je konferenční hovor, při kterém se k hovoru připojí tlumočník. Výhodou je, že je možná běžná komunikace. Nevýhodou je, že na sebe strany s tlumočníkem nevidí, takže je nutné si stanovit pravidla, kdy bude tlumočník překládat, aby nemusel skákat do řeči. Tento problém lze vyřešit konferenčním videohovorem např. přes Skype.