Překlady

Specializuji se na právní a technické překlady a překlady internetových stránek. Nepřijímám překlady z oborů, kterým nerozumím, tak mohu zaručit kvalitu mé práce.

Při práci používám program Trados 2021, který mimo jiné pomáhá dodržování jednotné terminologie. Každý překlad poté kontroluji pomocí nástrojů tohoto programu (kontrola gramatiky, překlepů, terminologie) a pomocí nástroje Xbench.

   

  Italy icon  česky  Slovakia icon    Ambasciata d'Italia