Vedle odměny notáři se jedná o katastrální poplatek (imposta catastale – hradí se při přechodu vlastnictví), hypoteční poplatek (imposta ipotecaria – hradí se při provedení jakéhokoli zápisu do veřejného rejstříku), daň z převodu nemovitostí (imposta di registro) a případně i DPH (imposta sul valore aggiunto, IVA) a je rozdíl, zda se jedná o „prima casa“ nebo „seconda casa“ a zda nabýváte od soukromé osoby nebo od developerské společnosti a k prodeji dojde do 5 let od výstavby nebo rekonstrukce.

Pokud je třeba hradit poplatky spojené s úpravou geometrických plánů, katastrálních údajů, legitimizací úprav provedených na nemovitosti bez potřebných povolení, vydání potřebných certifikátů, osvědčení a průkazů, hradí je strana prodávající.

 • Nabytí od soukromé osoby:

„prima casa“

  • daň z převodu nemovitostí 2 % z katastrální hodnoty nemovitosti
  • katastrální poplatek – 50 €
  • hypoteční poplatek – 50 €

 „seconda casa“

  • daň z převodu nemovitostí 9 % z katastrální hodnoty nemovitosti
  • katastrální poplatek – 50 €
  • hypoteční poplatek – 50 €
 •  Nabytí od developerské společnosti do 5 let od výstavby nebo rekonstrukce:
  • daň z převodu nemovitostí + katastrální poplatek + hypoteční poplatek – 600 €
  • DPH - 4 % „prima casa“, 10 % „seconda casa“, 22 % luxusní nemovitosti

TARI (poplatek za komunální odpad – popelnice) – výše závisí na velikosti nemovitosti a počtu obyvatel, stanoví ji jednotlivé obce

 • IMU (daň z nemovitosti) – počítá se z tzv. katastrálního výnosu, výši určuje obec, v níž se nemovitost nachází (0,46 – 1,06 % z katastrálního výnosu vynásobeného 5 % a poté vynásobeného 160)
  • součástí IMU je i TASI (poplatek za veřejné služby), výši si určuje každá obec
  • pravidlo je, že IMU a TASI dohromady nemohou překročit 1,06 %
   • příklad: katastrální výnos 500 €: 500*1,05*160 = 84.000 €; 84.000 * 0,0106=890,40 € je nejvyšší možná výše této daně
  • TARI (poplatek za komunální odpad – popelnice) – výše závisí na velikosti nemovitosti a počtu obyvatel, stanoví ji jednotlivé obce. V případě „seconda casa“ bez stálých obyvatel obvykle obce počítají nemovitost do 45 m2 = 1 obyvatel, do 60 m2 = 2 obyvatelé, do 75 m2 = 3 obyvatelé, nad 75 m2 = 4 obyvatelé

   

  Italy icon  česky  Slovakia icon    Ambasciata d'Italia