Tlumočení

Při tlumočení jsou na tlumočníka kladeny vysoké nároky, musí být pohotový a odborně připravený. Při jednání se snažím přizpůsobit stranám tak, aby vše probíhalo svižně a bez zádrhelů. Až na místě je možné se domluvit, zda se bude tlumočit konsekutivně, simultánně nebo do ucha (chuccotage).

Zadat poptávku


Konsekutivní tlumočení

Při konsekutivním tlumočení se tlumočník a přednášející střídají. Tlumočník poslouchá projev a poté jej přeloží. Je nutné se s přednášejícím domluvit na délce projevu, po které bude tlumočník překládat.

Při konsekutivním tlumočení je třeba počítat s tím, že přetlumočení projevu trvá časově stejně, jako projev samý.


Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení dochází k tlumočení v reálném čase, tlumočník mluví zároveň s přednášejícím.

Při konferenčním tlumočení je tlumočník v kabině a posluchač slyší jeho překlad ve sluchátkách. 

Při nekonferenčním tlumočení mluví tlumočník zároveň s přednášejícím, ale nesedí přitom v oddělené kabině. Může přitom využívat i mikrofon a sluchátka pro posluchače, což se podobá tlumočení v kabině, ale dochází k interakci mezi tlumočníkem a přednášejícím.


Chuccotage

Říká se mu také tlumočení "do ucha". Využívá se v případě malého počtu účastníků, kdy tlumočník tišším hlasem tlumočí u něho sedícím nebo stojícím posluchačům (1-2) zároveň s přednášejícím.

   

  Italy icon  česky  Slovakia icon    Ambasciata d'Italia