Překlady

Specializuji se na právní a technické překlady a překlady internetových stránek. Nepřijímám překlady z oborů, kterým nerozumím, tak mohu zaručit kvalitu mé práce.

Při práci používám program Trados 2021, který mimo jiné pomáhá dodržování jednotné terminologie. Každý překlad poté kontroluji pomocí nástrojů tohoto programu (kontrola gramatiky, překlepů, terminologie) a pomocí nástroje Xbench.

Zadat poptávku


Právní

 • smlouvy
 • plné moci
 • stanovy společností
 • předžalobní upomínky
 • žaloby a žalobní vyjádření
 • osvědčení
 • prohlášení
 • výpisy z rejstříků
 • trestní oznámení
 • komunikace s advokáty/notáři/soudy


Technické

 • návody k použití a údržbě - od přístrojů po celé výrobní linky
 • prezentace
 • katalogy
 • technická dokumentace
 • prohlášení o shodě
 • certifikáty
 • datové listy
 • technické listy vozidel


Webové stránky

Webové stránky jsou vizitkou firmy, proto je důležité, aby předávaly stejné poselství ve všech jazycích. Ne vždy se jedná o strohé texty, především v případě stránek firem podnikajících v turistickém ruchu jde hlavně o přilákání nových klientů. Jejich autoři používají květnatá spojení, která nelze jen jednoduše přeložit. Může se tak stát, že je český text složený z úplně jiných slov než italský, i když jeho význam je stejný. Není to ovšem chyba překladu, ale přizpůsobení textu českému prostředí.

   

  Italy icon  česky  Slovakia icon    Ambasciata d'Italia