Mobilhome.jpeg 

V ČR teď mobilní domy zažívají velký rozmach, protože je možné je postavit kdekoli, kde to připouští územní plán (typicky v zastavitelných plochách). Plní-li váš pozemek tento požadavek, nic nebrání v tom, abyste si na něj mobilní dům postavili. 

V Itálii je ovšem zákonná úprava zcela jiná. Jako soukromá osoba si mobilní dům postavit nikde nesmíte, postavit ho může pouze ten, kdo provozuje "ubytovací zařízení pod širým nebem", tedy kampingy, turistické komplexy, glampingy. K jejich provozování je třeba mít v Itálii živnost a splňovat řadu požadavků, včetně těch krajských. Tedy žádný mobilní dům (ani karavan) na vaší vlastní zahradě. Pokud to přeci jen uděláte, vystavujete se postihu, povinnosti jej odstranit a v nejhorším případě (například pokud se váš pozemek nachází v chráněné oblasti) se vystavujete i trestnímu stíhání.