"Residenza" je "místo, ve kterém má osoba obvyklé bydliště", je to adresa zapsaná v občanském průkazu. Často se užívá i výraz "residenza anagrafica" (tedy "trvalý pobyt uvedený v matrice"). Je to ekvivalent českého trvalého pobytu. Ten, kdo má "residenza" v Itálii, je zapsaný v "Anagrafe delle persone residenti in Italia", což je Rejstřík osob bydlících v Itálii (tedy jak italských občanů, tak cizinců). Jako cizinec získáte v Itálii italský občanský průkaz, který však nemůžete používat místo pasu pro cestování do zahraničí (je na něm přímo uvedeno "non valido per l'espatrio"). Je určený pouze pro používání v Itálii. Pro cestování musíte mít českou občanku nebo pas.