Jako cizinec můžete v Itálii nabýt nemovitost bez omezení.

Postup je velice podobný, ale není úplně stejný.

První odchylkou je, že kupní smlouvu musíte sepsat formou notářského úkonu, z čímž jsou spojené vyšší náklady. Náklady notáře obvykle hradí kupující, stejně tak i daně a poplatky s prodejem související. Z toho důvodu si proto kupující vybírá notáře. Neexistují žádná pravidla pro určení výše odměny notáře, je proto dobré se informovat o výši odměny u různých notářů v oblasti. Notář v menším městě si obvykle účtuje méně než notář ve velkém městě. Také v případě, kdy budete nemovitost kupovat jako „prima casa“, je odměna notáře nižší.

Druhou odchylkou je postup při přepisu v katastru nemovitostí.

V Itálii obvykle platí provizi kupující i prodávající (na rozdíl od ČR, kde ji většinou platí pouze prodávající). Navíc – provize zahrnuje čistě jen práci realitní kanceláře, nezahrnuje odměnu notáře ani poplatky za zápis do katastru (opět na rozdíl od ČR, kde bývá v provizi zahrnuto i vyhotovení smlouvy a zápis do katastru).

Odpověď se připravuje

Odpověď se připravuje

Odpověď se připravuje

Odpověď se připravuje

Odpověď se připravuje

Odpověď se připravuje

   

  Italy icon  česky  Slovakia icon    Ambasciata d'Italia