„Prima casa“, neboli „první (nebo také hlavní) dům“, je nemovitost, ve které máte své trvalé bydliště. To, které máte napsané v italském občanském průkazu. Můžete mít pouze jednu nemovitost, která je považována za „prima casa“. Ostatní Vámi vlastněné nemovitosti jsou považované za „seconda casa“, tedy „druhý (nebo také další, rekreační) dům“.

Nemusíte. Pokud žijete v zahraničí, můžete si v Itálii koupit nemovitost, kterou budete pro italské úřady vést jako „seconda casa“, tedy „druhý (nebo také další) dům“.

Ano, odlišují se v několika věcech:

  • Při koupi nemovitosti vedené jako „prima casa“ je výše daně z převodu nemovitosti nižší (2 % oproti 9 % za „seconda casa“)
  • Při koupi nemovitosti od developerské společnosti do 5 let od výstavby nebo rekonstrukce je nezbytné hradit i DPH, v případě nemovitosti vedené jako „prima casa“ v nižší sazbě (4 % oproti 10 %, v případě nemovitosti klasifikované jako luxusní 22 %).
  • Při koupi nemovitosti vedené jako „prima casa“ je odměna notáře nižší (přibližně o 30 %).
  • V případě „seconda casa“ je třeba hradit i IMU, což je daň z nemovitosti, a TASI, což je poplatek za veřejné služby (osvětlení, údržba silnic, městské zeleně, civilní obrana, požární sbor, městská policie, matrika…), „prima casa“ je od těchto dvou daní osvobozena.
  • V případě „seconda casa“ jsou na dodávky elektřiny, plynu a vody aplikovány vyšší sazby.
  • „Seconda casa“ musí být zahrnuta do přiznání daně z příjmů, neboť vytváří zisk (i když není pronajímána), v případě pronájmu je samozřejmě nutné platit daň i z těchto příjmů (je možné zvolit si paušální platbu ve výši 21 % ročního nájemného místo sazby dle daně z příjmů, která začíná na 23 %)

Odpověď se připravuje

   

  Italy icon  česky  Slovakia icon    Ambasciata d'Italia